Περιγραφη Εργαστηριου

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ , κατά τα τελευταία 30 έτη της λειτουργίας του έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στους ακόλουθους τομείς:
- Εξέταση των φαινομένων και των παραμέτρων που επηρεάζουν τη διεργασία της καύσης σε εστίες συμβατικών και μη - συμβατικών ατμοπαραγωγών.
- Το σχηματισμό ρυπαντών και τις τεχνολογίες για τη μείωσή τους
- Την εξέταση των φαινομένων μεταφοράς θερμότητας στις επιφάνειες συναλλαγής ατμοπαραγωγών
- Εξέταση και πιστοποίηση θερμικών συστημάτων ως προς το βαθμό απόδοσης και την ποιότητα των καυσαερίων
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και συστημάτων καύσης όπως είναι η Ρευστοποιημένη κλίνη
- Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και αποβλήτων
 -Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για την προσομοίωση αεροδυναμικών ροών, μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία καθώς και των φαινομένων κατά τη διεργασία της καύσης.

Δείτε μία σύντομη παρουσίαση του εργαστηρίου εδώ

BIOCON-CO2 online WORKSHOP on Biocatalysis and Bioelectrofermentation on 25th-26th of January

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος BIOCON-CO2 μπορείτε να παρακολουθήσετε το ανοικτό διαδικτυακό workshop με θέμα Biocatalysis and Bioelectrofermentation στις 25 και 26 Ιανουαρίου.

ETN Webinar Series on flexible power generation – 3rd episode: HYFLEXPOWER project

The objective of this webinar series coordinated by ETN Global is to shed light on the actions taken by the EU and the industry to achieve the EU 2030 and 2050 Climate and Energy goals and pave the way for a carbon-neutral energy system that would ensure at the same time secure and affordable energy supply.

Prof. Sotirios Karellas (47:39 onwards) represented our Laboratory in this Webinar. 

Subscribe to

Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων συμμετέχει τόσο στην προπτυχιακή όσο και στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση του ΕΜΠ

Έρευνα

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων δραστηριοποιείται είτε ως συντονιστής (coordinator) είτε ως συνεργάτης (partner) σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Τρέχοντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

Προσφάτως Ολοκληρωμένα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Χάρτης

Διεύθυνση

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Θερμότητας
Εργαστήριο Ατομοκινητήρων & Λεβήτων
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Ζωγράφου, 15780
Αθήνα