"Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών" και "Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων"

Ο Κάθ. Σωτήριος Καρέλλας παρουσιάζει το "Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών" και εργαστήριο το "Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων" της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών με ενεργή παρουσία για πάνω από 40 χρόνια.

Ημερομηνία