Ενεργειακές & λοιπές μετρήσεις

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου μπορεί να εκτελέσει πλήθος ενεργειακών μετρήσεων στην βιομηχανία με σκοπό τον έλεγχο και την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Κάποιες από τις μετρήσεις που μπορεί να εκτελεσθούν είναι:

  • Ο προσδιορισμός του βαθμού απόδοσης εναλλακτών, λεβήτων ζεστού νερού, ατμολεβήτων, πύργων ψύξης, κ.α..
  • Η μέτρηση της παροχής πλήθους ρευστών με την βοήθεια υπερσύγχρονου μετρητή ροής ενέργειας χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της εγκατάστασης ή διακοπή λειτουργίας αυτής.
  • Η μέτρηση φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φορητού αναλυτή ηλεκτρικών καταναλώσεων.

Επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί τεχνοοικονομική ανάλυση αλλαγής καυσίμου ή αξιολόγηση της δυνατότητας μικτής καύσης.

Επιπρόσθετα παρέχονται υπηρεσίες ηχομετρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 61672.01:2003 και ISO 1999:1990