Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων

Οι Καθηγητές Εμμανουήλ Κακαράς και Σωτήριος Καρέλλας, παρουσιάζουν το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων.

 

Ημερομηνία