Μαρία Προκόπου

Διοικητικό Προσωπικό

Τηλέφωνο
+30 210 772 3604
email
mprokop@central.ntua.gr
Γραφείο
O.116