Διοικητικό Προσωπικό

Μαρία Προκόπου mprokop@central.ntua.gr +30 210 772 3604
Βασιάννα Μπαρμπαρίτσα basianna@mail.ntua.gr +30 210 772 3604