Γεώργιος Κάλλης

Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνο
+30 210 772 2720
email
gkallis07@mail.ntua.gr