Τρύφωνας Ρουμπεδάκης

Tryfon Roumpedakis
Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Υπ. Διδάκτωρ
Τηλέφωνο
+30 210 772 2720
email
troumpedak@central.ntua.gr