Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη

Dimitra Magiri Skouloudi
Χημικός Μηχανικός MSc.
Υπ. Διδάκτωρ
Τηλέφωνο
+30 210 7723683
email
dmskouloudi@mail.ntua.gr