Αντώνης Χαραλαμπίδης

Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνο
+30 210 772 4406
email
antonishar@mail.ntua.gr