Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ στη "Βραδιά του Ερευνητή 2023"

Ημερομηνία