Βραδιά Ερευνητή 2020

Αποκεντρωμένα θερμικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας ή/και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απορριπτόμενη θερμότητα από διάφορες διεργασίες.

Ημερομηνία