Θερμικοί Σταθμοί Μετατροπής Ενέργειας. Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021

1)     ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι τη Δευτέρα 13/09/2021 στις 23:59:59.

http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/ectp_exams_sep21

Διευκρινίζεται ότι το email που θα δηλώσουν στη φόρμα οι σπουδαστές μπορεί να είναι αυτό το οποίο τους εξυπηρετεί καλύτερα.

Όσοι δεν εγγραφούν μέχρι τη διορία αυτή δε θα μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση.

Μετά το πέρας της διορίας δήλωσης συμμετοχής, όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα λάβουν ενημέρωση για τη διεξαγωγή της διαδικτυακής εξέτασης. 

2)     ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η παράδοση του υποχρεωτικού θέματος θα είναι αποδεκτή μέχρι την ημέρα της εξέτασης ήτοι την Τρίτη  14/09/2021 στις 23:59  μέσω της ακόλουθης φόρμας:

http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/tep_cacl_theme_exams_Sep_2021

σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρουσίαση του υπολογιστικού θέματος που βρίσκεται στο Mycourses. Στην παρουσίαση αυτή υπάρχουν και όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει ή/και έχουν παραδώσει τα παραδοτέα παλαιότερες χρονιές.

Τονίζεται ότι:

  • Τα παραδοτέα του υπολογιστικού θέματος παραδίδονται ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που δίνεται παραπάνω. Εργασίες μέσω email ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές.
  • Μετά το πέρας της παραπάνω διορίας οι εργασίες ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές.
Ημερομηνία