Θερμικοί Σταθμοί Μετατροπής Ενέργειας. Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021

Δήλωση συμμετοχής στη διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος, που θα γίνει την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12:00 π.μ., με χρήση του εργαλείου Testmoz.