Επί πτυχίω εξέταση Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών

Παρακαλούνται οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών” να συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιουλίου στις 23:59:59 την παρακάτω ηλεκτρονική δήλωση.”

http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/pollution_abatement_tech_eform

Η εξέταση θα γίνει την Τρίτη 13 Ιουλίου στις 17:00, διαδικτυακά, με χρήση του εργαλείου Testmoz.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ημέρα της εξέτασης αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για τη διαδικασία της εξέτασης

Ημερομηνία