Σωτήριος Καρέλλας

ISMSES.ERASMUS

The scope of the project is to develop solar energy systems repair and maintenance curriculum for the electrical and electronics and energy systems departments of vocational and technical education schools, to predict and prevent solar energy systems (SES) failures with artificial intelligence methods.

RESPONSE

Funded by the European Commission’s Horizon 2020 Framework Programme, RESPONSE is a 60-month project that addresses the H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC call.

M-BENEFITS

Research suggests that the industrial and service sectors, which account for 40% of final energy consumption in the EU, offer substantial potential for cost-effective energy savings. However, an under-investment in energy-efficiency is observed in all countries due to the persistent existence of barriers. One key barrier is that companies do not consider energy use as a contributor to their competitive advantage.

ENGIMMONIA

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και ο έλεγχος καινοτόμων λύσεων οι οποίες βασίζονται σε δύο κεντρικούς πυλώνες: i) η προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο εναλλακτικών καυσίμων (αμμωνία) στον τομέα της ναυτιλίας  με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ii) η μετ

Καθαρές Τεχνολογίες

Στο μάθημα "Καθαρές Τεχνολογίες" παρουσιάζονται θεωρητικά και πρακτικά οι τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας καθώς και οι τεχνολογίες αποθήκευσης θερμότητας με στόχο τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε εφαρμογές του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα. Επιπρόσθετα θα παρουσιασθούν θεωρητικά αλλά και μέσω του εργαστηρίου ψυκτικά συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Θα γίνει χρήση λογισμικών που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ενεργειακών τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική βιωσιμότητά τους.

REGEN-BY-2

The growing importance of renewable energy is increasing demand in advanced energy infrastructure. With this in mind, the EU-funded REGEN-BY-2 project aims to develop a novel lab-scale prototype of a highly efficient, patented thermodynamic cycle and related plant for the conversion of thermal sources in energy vectors. The prototype, using two-phase flow compressors and expanders, will be able to convert any type of renewable thermal source (e.g.

Subscribe to Σωτήριος Καρέλλας