Βασιάννα Μπαρμπαρίτσα

Διοικητικό Προσωπικό

Φιλόλογος ΕΚΠΑ
Τηλέφωνο
+30 210 772 3604
email
basianna@mail.ntua.gr
Γραφείο
O.116