Χριστίνα Σταυρούλα Χατζηλάου

Christina Hatzilau

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Msc. Φυσικός
Υπ. Διδάκτωρ
Τηλέφωνο
+30 210 772 1258
email
hatzilau@central.ntua.gr
Γραφείο
Ε.205