Ανδρέας Νικόγλου

Andreas Nikoglou

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc.
Τηλέφωνο
+30 210 772 2938
email
anikog@mail.ntua.gr
Γραφείο
O.117