Θερμικοί Σταθμοί Μετατροπής Ενέργειας

Δήλωση συμμετοχής στην επί διπλώματι εξέταση του μαθήματος, που θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 στις 12:00 π.μ., διαδικτυακά με χρήση του εργαλείου Testmoz.