Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών. Εξεταστική περίοδος Σεπτέμβριος 2021

Δήλωση συμμετοχής στη διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος, που θα γίνει την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 στις 15:00, με χρήση του εργαλείου Testmoz.