Πλάτων Πάλλης

Pallis Platon

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc.
Τηλέφωνο
+30 210 772 3754
email
plpallis@central.ntua.gr
Γραφείο
O.119