Βραβείο 'Prof. Gianfranco Angelino' για το καλύτερο poster στο συνέδριο ORC 2021

Η επιστημονική εργασία που παρουσίασε ο υποψήφιος διδάκτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Ευστράτιος Βαρβαγιάννης, κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο poster στο ORC 2021 – 6th International Seminar on ORC Power Systems που διεξήχθη στις 11-13 Οκτωβρίου 2021. Η εργασία αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και του Εργαστηρίου Ελέγχου Διεργασιών και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

ORC 2021 Best Poster Award


Η εργασία εστιάζει στην εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών ελέγχου που υπάγονται στη γενική κατηγορία Ελεγκτών Προβλεπτικού Μοντέλου (MPC) σε μονάδα Οργανικού Κύκλου Rankine (ORC) για ανάκτηση θερμότητας από βοηθητική μηχανή πλοίου. Ο εν λόγω ελεγκτής αναπτύχθηκε ώστε να επιτρέπει την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας με παράλληλο στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος σε πραγματικό χρόνο, ενώ δοκιμάστηκε και αντιπαρατέθηκε με συμβατικούς ελεγκτές PID σε περιβάλλον δυναμικής προσομοίωσης με τη χρήση ειδικά αναπτυγμένων δυναμικών μοντέλων για τις συνιστώσες του ORC.

Συγχαρητήρια στην επιστημονική ομάδα της εργασίας:
- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: Σ. Καρέλλας (Καθηγητής), Ε. Βαρβαγιάννης (Υπ. Διδάκτορας), Τ. Ρουμπεδάκης, (Υπ. Διδάκτορας), Π. Πάλλης (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής).
- Σχολή Χημικών Μηχανικών: Χ. Σαρίμβεης (Καθηγητής), Ι. Καλογερόπουλος (Υπ. Διδάκτορας).

Ημερομηνία
Συνημμένα