Οδυσσέας Κάλλης

Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνο
+30 210 772 2720
email
okallis@mail.ntua.gr