BioTRIC

Λεπτομερής Διερεύνηση και Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας και του Σχεδιασμού ενός Υβριδικού Βιοσυστήματος Τρι-παραγωγής με τη Χρήση ενός Υπερκρίσιμου Οργανικού Κύκλου Rankine - ORC
Σύντομη περιγραφή

Ανάπτυξη συστήματος μικρής κλίμακας το οποίο βασίζεται σε ένα λέβητα βιομάζας δυναμικότητας 40 kWth. Ο λέβητας αυτός παράγει την απαραίτητη θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας (80-120 οC, αποτελεί παράμετρο βελτιστοποίησης) και τροφοδοτεί έναν υπερκρίσιμο οργανικό κύκλο Rankine για την παραγωγή ψυκτικής ισχύος, θερμότητας και μηχανικής ισχύος (τριπαραγωγή).
Δικαιούχος: LSBTP - NTUA

Χρονική διάρκεια
Φεβρουάριος 2014 - Ιούλιος 2015
Χρηματοδότηση
Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ II, Γ.Γ.Ε.Τ
Συνολικός προϋπολογισμός
250.000 €
Προϋπολογισμός εργαστηρίου
250.000 €
Επιστημονικός υπεύθυνος