Κωνσταντίνος Μπραϊμάκης

Επιστημονικό προσωπικό

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
email
mpraim@central.ntua.gr